ak. soch. VLADISLAV URBAN

(14.3.1937 – 11.11.2022)

sklářský výtvarník a designer, šperkař – žil a pracoval v Brně

V letech 1952 – 1956 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole šperkařské v Turnově a poté
do roku 1962 v atelieru prof. Karla Štipla, doc. Jozefa Soukupa a doc. Václava Plátka na VŠUP v
Praze. Věnoval se designu užitkového lisovaného, broušeného i hutně tvarovaného skla, ale také volné plastice. Experimentoval rovněž se šperkem a glyptikou, byl znalcem a sběratelem drahých kamenů. V průběhu let se zúčastňoval soutěží, spolkových výstav, přehlídek, veletrhů, Světových výstav EXPO (se samostatným oceněním) i mezinárodních sympozií. Organizoval vlastní výstavy.

 

Zastoupení ve sbírkách:
 • Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 • Moravská galerie v Brně
 • Muzeum skla a bižuterie Jablonec n.Nisou
 • Severočeské muzeum Liberec
 • Galerie výtvarného umění v Chebu (Retromuseum)
 • Design centre, London
 • Museum of Arts and Design, New York
Literatura:
 • Nová Encyklopedie českého výtvarného umění. Academia Praha 1995, s. 883
 • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců. Výtvarné centrum Chagall 2007, s. 337
 • Alena Křížová: Proměny českého šperku na konci 20. století. Academia Praha 2002, s. 103, 207 a 208
 • Marcus Newhall: Sklo-Union. Art befor Industry: 20th Century Czech Pressed Glass. Hope Fountain Books,
  Braintree. U.K. 2008. Vladislav Urban: s. 97 – 101
 • Jan Škvára: Sklo Vladislava Urbana. Průboj, 1966, č. 220. s. 4